İŞTE CEHENNEMDE AZABA UĞRAYACAK ERKEKLER…


Yüce Allah, şöyle buyuruyor: “Size yasak edilen büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli/övgün bir yere sokarız.” (Nisa, 4/31)

“De ki: Ey kendileri aleyhine aşırı giden/sınırları aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Doğrusu O, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53)

Erkekleri cehheneme sevkedecek sadece birazdan sayacağımız 8 günah değil. Birçok haram Cehenneme sürüklemeye sebeptir. Ama özellikle erkeklerin uzak durması gereken fiiller var ki, bunlarda Cehennemde azap görmeye neden olacak günahlar arasında.

Kuranda bahsedilen yasakları çiğnemenin cehennemde azap görmeye sebep olacağını hatırlatarak, erkeklere özel 8 hatanın cehennemde azaba sebebiyet verdiği belirtiliyor. İşte onlar:
1- Sadece kadınlara has değil, erkeklerinde şehveti tahrik edecek şekilde giyinmesi. 2- Erkekler ipekli giyinmek, âlâyişli/gösterişli bir şekilde süslenmek.
3- Edep yerlerini/avret mahallini açmak, başkasına göstermek; 4- Erkekler kadın elbisesi giymek; karşı cinse benzemeye çalışmak